Skattefradrag og låne penger uten sikkerhet

Når du trenger låne penger uten sikkerhet er det mange tilbydere å velge mellom. Flere har lån som er tilpasset forskjellige kundegrupper. Noen satser på forholdsvis små lån over en kort nedbetalingsperiode, og andre større lån over inntil 15 år. Hos noen tilbydere kan du få en låneramme hvor du selv velger hvor mye du har utestående til enhver tid. Uansett hvilken løsning du velger, så vil lån uten sikkerhet vanligvis koste mellom 8% rente og opp til 20% per år. Det koster en del mer for et forbrukslån uten sikkerhet enn det eventuelt gjør om man låner med sikkerhet i bolig. Et lån uten sikkerhet kan være inntil 10 ganger så dyrt som et lån med sikkerhet i bolig.

Men det mange ikke tenker på, er at man får skattefradrag på renter også for forbrukslån. Dette er en gode som skal oppfordre nordmenn til å låne penger for å investere i fremtiden. Blant annet oppfordres nordmenn gjennom denne ordningen og kjøpe egen bolig. Men skattefradrag på renter vil også forårsake at prisen på lån uten sikkerhet reelt sett blir lavere enn den prisen man får tilbudt fra långiver. Et lån med 10% rente på 100000 kr per år, blir redusert med 2,7% rente på grunn av skattefradrag, og da betaler man reelt sett kun 7,3% rente på dette lånet. Dette er et noe forenklet regnestykke, men i prinsippet, er dette hva man oppnår.

Hva koster lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet har en pris som er knyttet til din økonomiske situasjon på tidspunktet du tar opp lånet. Noen långivere gir deg samme rente uansett hvordan din situasjon er, men flere vil tilpasse renten etter hvor stor risiko de mener at du er for dem. Har du mye gjeld fra før, er dette en grunn for at du eventuelt vil få høyere rente på lånet enn noen som ikke har så høy gjeld. Dette vil også bli vurdert i forhold til inntekt.

I tillegg til den renten du får på lånet, så får du en del gebyrer. Blant annet vil du måtte betale et etableringsgebyr som ofte kan være noe kostbart. Om man kan tenke seg at man tar opp forbrukslån flere ganger, kan det være lurt å ha en låneramme slik at man selv kan øke lånet igjen om man trenger det senere. Da unngår man at man betaler etableringsgebyr mer enn en gang. I tillegg vil man ofte få et månedsgebyr og et fakturagebyr. Når man legger sammen alle årlige utgifter man har med et lån utenom avdrag, så får man det man kaller effektiv rente. Det er den andelen man faktisk betaler for å ha et lån per år.

Skattefradrag for renter

Skattefradrag på renter kan også regnes med når man skal vurdere pris på et lån. Dette utgjør 27% av alle innbetalte renter som man kan trekke fra på skatten man skal betale. Det er en del mer enn man ofte tenker over. Som nevnt ovenfor, kan dette for eksempel gjøre at prisen for et lån på 100000kr på 10%, faktisk ikke blir mer enn 7,3%.

Er det nominell eller effektiv rente man får fradrag for?

Skattefradrag for renter trekkes av den andel av dine lånekostnader som faktisk regnskapsføres som renter. Effektiv rente er et begrep som brukes for å gi forbrukerne en forholdsvis enkel måte å forstå hva et lån faktisk koster. Men det er nominell rente som brukes når man skal beregne skattefradrag. Det er dette som er faktisk rente. Du skal ikke ha skattefradrag for gebyrer. Det er derfor en fordel å ha lavest mulig gebyrer knyttet til lånet ditt slik at du får så høyt skattefradrag som mulig.