Gratis lån

lån med kredittkort
Selv om mange er skeptiske til å låne penger med et kredittkort, så har det faktisk sine fordeler også hvis du benytter det riktig. Dersom du trenger et forbrukslån innenfor kredittrammen på kredittkortet ditt for å kjøpe inn et et produkt som kan betales med kort, så kan du faktisk få et helt gratis lån over en kort periode. Denne perioden gjelder fra du betaler for varen til fakturaen varen kommer med på forfaller til betaling. Mange kredittkort koster det ingenting å ha, og dermed vil du ikke få noen kostnad rundt denne typen lån. Perioden dette kan gjelde for varierer fra kort til kort, men gratis lån med kredittkort kan gjelde for opp til 50 dager om du kjøper gjenstanden helt i starten av ny fakturaperiode slik at du ikke får fakturaen før i slutten av måneden, og du har mellom 10 og 20 dager betalingsfrist avhengig av hvem som har utstedt kredittkortet.

Men gratis lån med kredittkort vil ikke være mulig å oppnå for lengre perioder enn dette. Hvis du ønsker å låne penger over lengre periode enn frem til fakturaen forfaller, så blir straks denne typen lån vesentlig dyrere enn vanlig forbrukslån. Dette skyldes at man benytter kredittkortet slik som det er ment å brukes når man tar et gratis lån med kredittkort frem til fakturaforfall, og det blir dermed ingen rente, og hvis du har et gebyrfritt kort, så får du heller ikke gebyr på lånet.

Hvordan er det meningen du skal benytte et kredittkort?

Mange som er motstandere av bruk av kredittkort, har misforstått hva som er hensikten med et kredittkort. Hensikten med et kredittkort er at det skal kunne benyttes for utgifter du for eksempel har i forbindelse med forretningsreiser uten å betale pengene før fakturaen kommer. På denne måten slipper du å måtte forholde deg til bruk av kontanter til en hver tid, men du kan i stedet betale alt med et kredittkort og heller betale en gang i måneden. For å benytte et kredittkort på denne måten, er det viktig å ha et bevisst forhold til pengene man bruker på samme måte som om det var kontanter. Hvis ikke, kan man oppleve at man får overraskelser når fakturaen kommer i posten. Ved å holde et budsjett eller en oversikt over hva man bruker, så vil man til en hver tid ha full kontroll over hvor mye penger man har brukt og hvor mye man vil bli fakturert for neste måned. Da kan det være praktisk med gratis lån med kredittkort for å utsette en betaling med inntil 50 dager.

Kostnad ved lengre lån

Når man tar opp et gratis lån med kredittkort, så må man være oppmerksom på at om man lar lånet løpe lenger enn til fakturaen forfaller, så begynner rentene å løpe. Og da er ikke rentene lave på et kredittkort, men kan være helt opp til 25-35% per år. Det er derfor lurt å forsøke å overholde fristen og betale fakturaen når den forfaller i stedet for å la lånet løpe lenger enn det. En annen ting man må være klar over, er at dette kun gjelder når man betaler for en vare direkte. Om man ønsker å ta ut kontanter på et kredittkort, vil nesten alle kredittkort trekke renter fra første dag man tar ut kontanter. Det er derfor ikke mulig å ta ut gratis lån med kredittkort om man ønsker å ha pengene i kontanter. Men et lån til en forbruksgjenstand er en mulig måte for å ta opp denne typen gratis lån med kredittkort som betales tilbake ved forfall av faktura.